Tất cả các màu

Hiển thị ít hơn Hiển thị thêm ()

Lưu

Chọn màu

Tất cả các màu

Hiển thị ít hơn Hiển thị thêm ()
Bột trét Dulux
Độ bao phủ
Độ bao phủ
≈ 0.4-0.5 kg/m² Cách tính
Thời gian khô
Thời gian khô
1 - 2 giờ

Loại bề mặt::

NA

Dung tích thùng:

Hiện có:

Vui lòng chọn một màu để xem các kích cỡ hiện có