Công cụ tính sơn

Sử dụng công cụ tính sơn của chúng tôi để xác định số lượng sơn cần thiết trước khi bắt đầu dự án để tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

1

Chọn một sản phẩm

Do you know the product you want to use?
Please select a product to make your calculation accurate.
Select Product
The recommended number of coats varies from product to product, so by selecting a product you will get a better result.
2

Lưu ý

Công cụ tính sơn Dulux chỉ đưa ra gợi ý lượng sơn cần thiết. Các tính toán này dựa trên độ bao phủ hai lớp cho các lớp phủ trên cùng với tỷ lệ lan truyền 16 mét vuông mỗi lít và độ phủ một lớp cho các sản phẩm chuẩn bị với tỷ lệ lan truyền 12 mét vuông mỗi lít. Tỷ lệ bao phủ sẽ thay đổi tùy thuộc vào bề mặt được phủ và phạm vi sản phẩm cụ thể như sơn phun và phạm vi Hiệu ứng Thiết kế Dulux. Thông tin thêm về các sản phẩm này có thể được tìm thấy trên bao bì sản phẩm. Nếu cần giải đáp thêm vui lòng liên hệ với chúng tôi qua công cụ trò chuyện trực tuyến hoặc gọi đến Hotline: 1900 555 561. Thời gian làm việc: 07:00 - 18:00 từ thứ 2 đến Chủ Nhật

Your Measurements:
Amount Needed:
For the best result we recommend to use {coatAmount} for {productTitle}