Đi trước thời đại với màu hồng ngọt ngào và ghi lạnh.

Bạn cũng có thể tham khảo thêm