Kết hợp nó với một trần nhà chủ đạo sáng màu

Bạn cũng có thể tham khảo thêm