Là một loài chim hay một sắc màu? Chỉ có thể là màu xanh mòng két!

Bạn cũng có thể tham khảo thêm