Lập tuyên ngôn với màu xanh ngọc rạng rỡ

Bạn cũng có thể tham khảo thêm