Màu xanh? Hay màu thanh?

Bạn cũng có thể tham khảo thêm