Phối tím đậm với màu than đen để tạo kịch tính

Bạn cũng có thể tham khảo thêm