Sử dụng màu ghi nhạt để làm nổi bật màu trắng kem

Bạn cũng có thể tham khảo thêm