Phòng Bảo Vệ thương hiệu của AkzoNobel Việt Nam đã được thành lập từ năm 2012, trải qua 07 năm hoạt động…

Tem chống giả

Tem chống giả trên các sản phẩm của AkzoNobel sử dụng chất liệu và công nghệ tiên tiến giúp hạn chế tránh tình trạng tái sử dụng và làm giả...

Hệ thống cửa hàng đồng hành

Bảng Đồng Hành cùng hàng chính hãng sẽ được cấp cho các cửa hàng sau khi cửa hàng hoàn thành việc ký cam kết chỉ kinh doanh sản phẩm Dulux & Maxilite đúng chất lượng...

Các hoạt động truyền thông

Bên cạnh việc triển khai các giải pháp kỹ thuật, AkzoNobel không ngừng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm hướng đến mục tiêu giúp người tiêu dùng có thể dễ dàng tiếp cận...

Tập huấn cho cơ quan chức năng

Để tăng cường hiệu quả công tác thực thi pháp luật, Phòng Bảo vệ thương hiệu của AkzoNobel thường xuyên tổ chức và tham gia các buổi tập huấn cho cơ quan chức năng các địa phương..

Một số quy định pháp luật

Một số quy định pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm trọng lĩnh vực sở hữu công nghiệp...

Đang tìm nạp dữ liệu, vui lòng đợi...