Nhà thầu Chuyên nghiệp Dulux

Ưu đãi đặc quyền cho hội viên

Các khóa huấn luyện

Nhà thầu Chuyên nghiệp Dulux

Là công ty sơn hàng đầu thế giới, Akzo Nobel luôn mong muốn phát triển những đội ngũ thầu thợ sơn chuyên nghiệp trên khắp Việt Nam nhằm mang lại cho khách hàng những trải nghiệm về dịch vụ thi công sơn chuyên nghiệp

Khóa nền tảng - Dành cho nhà thầu Dulux

Khóa nâng cao - Dành cho nhà thầu chuyên nghiệp Dulux

Lưu ý:

• Khoá học chỉ dành cho Hội viên Nhà thầu Chuyên nghiệp Dulux.
• Để trở thành Hội viên Nhà thầu Chuyên nghiệp Dulux.