alt1

Let’s Colour -Bức tường Mang Sức mạnh Kết nối-Băng Cốc, Thái Lan

Chiến dịch Let’s Colour - Bức tường Mang Sức mạnh Kết nối cùng với FORDEC (Quỹ Phục hồi và Phát triển dành cho Trẻ em và Gia đình) sẽ dậy cho trẻ hiểu về sức mạnh của tinh thần đoàn kết trong sự đa dạng văn hóa tại Băng Cốc, Thái Lan.

alt2

Năm nghệ sĩ & 200 trẻ em truyền đi thông điệp về tình yêu thương

 

Chiến dịch Let’s Colour - Bức tường Mang Sức mạnh Kết nối phối hợp với 5 nghệ sĩ tình nguyện sẽ sơn một bức tranh tường và gửi đi thông điệp mạnh mẽ. Cùng với 200 trẻ em, từng nghệ sĩ đã sơn một phần của bức tường (2x3m) và nhiệm vụ của họ là tạo ra một tác phẩm độc đáo, truyền đi thông điệp về tinh thần đoàn kết trong sự đa dạng về văn hóa.

Biểu tượng mạnh mẽ của biển cả

 

Tất cả các bản vẽ riêng biệt đã được kết nối với nhau bởi hình ảnh của biển được vẽ ở cuối bức tường, các em nhỏ có thể vẽ một bản riêng, nhưng vẫn cảm nhận được sự gắn kết với tất cả những người khác nhờ hình ảnh của biển. Bức tranh tường này sẽ là một tác phẩm tồn tại vĩnh viễn và truyền đi thông điệp: đại dương vô cùng rộng lớn có thể ôm trọn tất cả chúng ta, bất kể nguồn gốc hay địa vị xã hội.

alt3