Là công ty sơn hàng đầu thế giới, Akzo Nobel luôn mong muốn mang đến những kiến thức về sản phẩm, thi công & những giải pháp màu sắc chuyên nghiệp trong lĩnh vực sơn trang trí

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO
VỀ SẢN PHẨM & THI CÔNG

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO
VỀ MÀU SẮC & THIẾT KẾ