Sơn nội ngoại thất, chất chống thấm, Sơn lót và bột trét tường